Serviciile operator RSVTI și scopul lor

serviciile operator RSVTI

Dacă ești administratorul unei companii care utilizează utilaje și echipamente ce intră sub incidența ISCIR cunoști faptul că trebuie să angajezi un operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a echipamentelor (RSVTI), sau mai simplu, acea persoană care asigură funcționarea în deplină siguranță a instalațiilor sau echipamentelor pe care le deții și/sau utilizezi din domeniul ISCIR.

Legea nr. 64/2008, art. 15 pct. 2, te obligă să asiguri acest operator în firma ta.

Care este scopul operatorului RSVTI?

Operatorul RSVTI este o persoană desemnată de către Inspectorul de stat șef al ISCIR în condițiile Ordinului nr.147/2006, și răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor ISCIR deținute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de muncă, precum și de exploatarea corectă și legală a acestora în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice din colecția ISCIR în vigoare.

Pentru a demonstra importanța acestui operator urmează să îți prezint câteva atribuții și obligații după cum urmează:

 • să identifice și să îți verifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, să ia măsurile necesare și să se asigure de utilizarea acestora în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor sau reparațiilor;
 • să verifice dacă se efectuează reparația instalațiilor din domeniul ISCIR luate în evidență în conformitate cu prescripțiile tehnice, de către persoane juridice autorizate;
 • să se asigure că echipamentele/instalațiile sunt utilizate numai de către personalul autorizat/instruit intern;
 • să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii;
 • să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile care sunt în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune;
 • să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
 • să urmarească realizarea la termen a dispozițiilor date prin procese verbale de verificare tehnică, să verifice în mod regulat registrul de evidență a funcționării instalațiilor și luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
 • să te anunțe de: 
  • necesitatea opririi instalațiilor în cazul apariției unor defecțiuni sau pentru efectuarea unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
  • nerespectarea regimului de folosire al instalațiilor de către utilizatorii acestora;
  • supravegherea tehnică a instalațiilor sub incidența ISCIR.

Dar mai pe scurt operatorul RSVTI se ocupă de menținerea siguranței și funcționării echipamentelor din cadrul companiei tale.

Care sunt instalațiile/echipamentele care au nevoie de RSVTI?

Echipamentele și instalațiile care trebuiesc supravegheate de către un operator autorizat și pe care le deții sunt prevăzute de lege.

Printre acestea se numără: recipientele simple sub presiune mai mare de 0,5 bari, echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari, cazanele pentru abur, macaralele, ascensoarele, elevatoarele, rampele pentru persoane cu dizabilități, etc.

Mai jos am prezentat un tabel cu câteva exemple de instalații pe care ai putea să le deții:

INSTALAȚII DE RIDICATINSTALAŢII SUB PRESIUNE
Motostivuitoare și ElectrostivuitoareGeneratoare de aer cald
Lifturi și ElevatoareCentrale termice
Nacele și transpaleți cu catargCuptoare industriale și arzătoare
CompresoareVase de expansiune

Ce s-ar putea întampla dacă nu îți asiguri un operator RSVTI?

În urma nerespectării prevederilor art. 15 din Legea nr. 68/2008, se aplică o contravenție care se sancționeaza cu o amendă cuprinsă între 30.000 și 40.000 lei.

În același timp este important să ai în vedere și faptul că legislația prevede că în domeniul asigurărilor clădirii, spațiului sau al altor bunuri aceasta nu este valabilă fără respectarea legii prezentate mai sus.

Una dintre companiile pe care le recomandăm pentru aceste servicii este ABC Control, deoarece prin pregătirea de specialitate pe care o detin operatorii acestora și prin vasta lor experiență, se vor asigura că ceea ce cade în sarcina lor pentru supraveghere va functiona în parametri optimi și în deplină siguranță. 
Totodată, serviciile de excelență pe care le oferă îți asigură un confort, prin faptul că oferă o colaborare simplă, pe bază de contract cu termeni conveniți de comun acord și printr-o singură facturare lunară, cu costuri fixe și transparente convenite prin acest contract.

Puteți intra în contact cu ABCcontrol accesând site-ul: https://abccontrol.ro/servicii/servicii-operator-rsvti.

Invitat
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: